Hỗ trợ trực tuyến
Ms. Hà Trinh
0934 138 799 - 0908 011 033
Ms. Cẩm Hằng
0902 524 886
CHUYÊN SẢN XUẤT ÁO MƯA & TẶNG PHẨM QUẢNG CÁO

Hotline

0934 138 799 - 0908 011 033 - Ms. Hà Trinh
0902 524 886 - Ms. Cẩm Hằng

Yahoo

Skype

Sơ đồ tổ chức & PHÂN PHỐI
Giám đốc điều hành
ceo.luckycorp@gmail.com
KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT MARKETING
Hotline
0934.138.799 - 0908.011.033
aomualucky@gmail.com
Hotline
0902.524.299 - 08 6251.5901
khachhang.lucky@gmail.com
Hotline
0909.827.488 - 0907.415.425
sanxuat.lucky@gmail.com
Hotline
0902.524.886
marketing.lucky@gmail.com
178 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (+848) 6251.5901  Email : aomualucky@gmail.com
Fax : (+848) 6251.5902  Web : www.aomualucky.com